Hồ sơ phòng thí nghiệm của chúng tôi

20190805135515 (11)

Chúng tôi là những kỹ sư được ủy quyền tập trung bởi Hải Thự, chính phủ Ningbo, chúng tôi đã thành lập phòng thí nghiệm riêng của chúng tôi, vì vậy chúng tôi có thể làm cho việc phát triển, thử nghiệm và kiểm soát chất lượng cho các bộ phận quan trọng. Chẳng hạn như các thông số động cơ, van điện từ, các thông số cáp, PCB, máy cơ thể kiểm tra gỉ, phát hiện thuộc địa và vân vân.