шинэ бүтээгдэхүүн

  • 咖啡机-英文版

  • 冷冻机-英文版

  • 雪花机-英文版

Биднийг яагаад сонгох вэ?

Онцлох бүтээгдэхүүн

Судалгаа, 4G харилцаа холбооны үндсэн дээр Ухаалаг автомат системийн хэрэгжилт